poniedziałek, 18 lutego 2019

ROKT daty mocy - 18-20.02

Autor: WK Hooded Cobra

Mamy kolejne wyjątkowe okazje których nie wolno nam przegapić w kwestii zwalczania wroga. Należy zintensyfikować wykonywanie ROKT Ostatni w datach 18, 19 (lunarne wydarzenie) i 20 lutego.

Pamiętajcie aby podnieśc poziom mocy w tych dniach, każdy ma wykonać ten ROKT - żadnych 'ale'. Jesteśmy silni gdy działamy razem.

Trzeba nam uderzyć z siłą i dać Szatanowi oraz Bogom powód do dumy. Robiliśmy duże postepy i musimy być w ich zwiększaniu wytrwali.

czwartek, 7 lutego 2019

Art - Rosja - Holokaus to ściema!

Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!

Trudno w to uwierzyć, ale stało się! W Rosji od teraz każdy może swobodnie wyrażać swoje wątpliwości dotyczące Holocaustu 6 milionów Żydów, bez obaw, że zostanie za to uwięziony. Wcześniej istniało takie zagrożenie. Ten, kto publicznie wyrażał swoje wątpliwości, mógł zostać oskarżony tak jak za rehabilitację nazizmu na podstawie Artykułu 354.1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej! Teraz, w związku z ustanowionym precedensem sądowym, takie zagrożenie już nie istnieje! Precedens jest taki, że raz na zawsze udowodniono, że „brak wiary w Holokaust 6 milionów Żydów wcale nie oznacza zaprzeczania faktom ustalonym przez wyrok Międzynarodowego Trybunału, a tym bardziej, że nie oznacza to rehabilitacji nazizmu …”

Przypominam, że w dniu 26 stycznia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło specjalną rezolucję A/RES/61/255 „Zaprzeczanie Holokaustu”, która stwierdza:

„Organizacja Narodów Zjednoczonych potępia bez zastrzeżeń jakiekolwiek zaprzeczanie Holokaustu i wzywa wszystkie państwa członkowskie do bezwarunkowego odrzucenia wszelkich negacji Holocaustu, czy to pełnego czy częściowego, jako wydarzenia historycznego i wszelkich działań w tym celu.”

Moja znajoma, która przeżyła tę wojnę, Asja Nikołajewa, kiedy dowiedziała się o rezolucji ONZ (było to 6 lat temu), napisała: „Jeśli nie było kłamstw z Holokaustem, gdzie dodano kolejne pięć milionów nieistniejących Żydów do miliona, to dlaczego wymyślono tak surowe sankcje?„

O kłamstwach związanych z Holokaustem i o sankcjach przeciwko „negacjonistom” Asja Nikołajewa bardzo celnie to ujęła! Tak jest! Holocaust 6 000 000 Żydów to polityczne oszustwo! Mikołaj Gogol z „Martwymi duszami” odpoczywa!

A w 2015 roku, w 70 rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu („Auschwitz” – według nazistowskiej terminologii), Ministerstwo Obrony RF opublikowało tajne dokumenty, które rzuciły światło na historię żydowskiego Holokaustu, gdzie zaskoczyła mnie treść telegramu Krajniukowa-Malenkowa z 29 stycznia 1945 roku, po którym wystrzeliłem artykułem: „Żydzi! Zwróćcie Niemcom pieniądze za oszustwo Holocaustu 6 milionów żydów!”

Przypomnienie tego artykułu (w 2016 r.) przez nauczyciela Permskiego Uniwersytetu Romana Juszczowa wywołało głośny proces, najpierw w permskim sądzie regionalnym, a potem w Federalnym Sądzie Najwyższym, oba zakończyły się na korzyść pozwanego!
Zauważę, że mnie, jako autora tego skandalicznego artykułu zrehabilitowano przed pierwszą próbą z Romanem Juszczowem. Powodem tego jest trzyletni termin przedawnienia na podstawie art. 354 ust. 1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej wydany w styczniu 2018 r.
Żydowskie media przekazały tę smutną wiadomość pod niewielkim nagłówkiem, który nie odpowiada rzeczywistości:

„Rehabilitacja nazizmu została usprawiedliwiona”.

Sąd Najwyższy potwierdził niewinność publicysty, który pisał o przesadzie ofiar Holocaustu.

Kommersant w dniu 29.11.2018

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej (AF Federacji Rosyjskiej) utrzymał uniewinnienie sprawy o rehabilitację nazizmu. Permski publicysta Roman Juszkow znalazł się na ławie oskarżonych za artykuł na swojej stronie portalu społecznościowego VKontakte, artykuł jest autorstwa Murmańskiego autora, w którym kwestionowana jest ilość ofiar Holocaustu. Sam pan Juszkow aktywnie poparł przedstawioną opinię. Ławnicy przysięgli uznali go za niewinnego. Prokuratura odwołała się od tej decyzji, stwierdzając, że oskarżony wpłynął na ławę przysięgłych, co spowodowało ich wątpliwości co do wniosków Trybunału Norymberskiego.

W czwartek kolegium sędziowskie w sprawach karnych Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej rozpatrywało odwołanie przypadku mieszkańca Permu, Romana Juszkowa. Pod koniec 2017 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne na podstawie części 1 art. 354,1 Kodeksu karnego (rehabilitacja nazizmu) i części 1 art. 282 kodeksu karnego (podżeganie do nienawiści lub wrogości) w związku z publikacją w sieci społecznościowej „VKontakte”. Opublikował on link do artykułu autorstwa Murmańskiego pisarza Antona Blagina „Żydzi! Zwróćcie Niemcom pieniądze za oszustwo Holocaustu 6 milionów Żydów!” W artykule autor opowiada o telegramie generała-porucznika Konstantina Krajniukowa, członka rady wojskowej 1-go frontu ukraińskiego, wysłanego do Gieorgija Malenkowa po wyzwoleniu Auschwitz, w którym, odnosząc się do wstępnego zeznania więźniów obozu koncentracyjnego, mowa jest o setkach tysięcy zabitych. Na tej podstawie autor twierdzi, że ofiary Holocaustu nie są liczone w milionach. W komentarzach pan Juszkow aktywnie popierał stanowisko autora tekstu.
„W sądzie z udziałem przysięgłych Roman ani razu nie mówił, że poddaje w wątpliwości istotę procesu Norymberskiego, – powiedział adwokat Iwan Chozjajkin. – Mówi o tym tylko prokuratura i taka była treść artykułu „Rehabilitacja nazizmu”. Przekonywaliśmy, że Roman nie zrobił tego i nie zaprzeczył faktom ustalonym w wyroku Trybunału Norymberskiego. W rezultacie przysięgli go uniewinnili.”

Prokuratura regionu Perm nie zgodziła się z tą decyzją i odwołała się od wyroku do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej …

W Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej prokuratura stwierdziła, że podczas poprzedniej rozprawy pan Juszkow wielokrotnie „naruszył przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, powołując się na informacje, których nie można zbadać w sądzie”, w tym treść wyroku norymberskiego. „W szczególności, zakwestionował on ważność wyroku Trybunału Norymberskiego” – powiedział w apelacji prokurator. Wskazuje się, że w Permskim sądzie oskarżany wpływał na opinię przysięgłych, w swoim wystąpieniu: sędzia musiał mu przerywać, a w czasie dyskusji i w czasie ostatniego słowa oskarżanego wydalono z sali.

Pan Juszkow, przemawiając w Sądzie Najwyższym, również rutynowo cytował wyrok Trybunału w Norymberdze. „Atakuje pan w ten sam sposób co w poprzednim procesie” – powiedział sędzia, przypominając, że omawianie wniosków trybunału wykracza poza zakres tego procesu. Powiedział on, że według niego liczba 6 milionów ofiar holocaustu, pojawiająca się w wyroku Trybunału Norymberskiego, została wyrażona tylko przez jednego świadka i wyjaśnił, że uważa takie źródło za niewiarygodne. Adwokat Iwan Chozjajkin po przemowie podopiecznego powiedział, że nie mogli usłyszeć niczego w sali Sądu Najwyższego permscy przysięgli, ponieważ sędzia w Permie zatrzymał pana Juszkowa na frazie: „Nie zaprzeczam wnioskom Trybunału Norymberskiego, ale chcę tylko, aby zostały one zbadane.”
Warto zaznaczyć, że w przemówieniu apelacyjnym prokuratury nie było konkretnej frazy, którą wypowiadał oskarżony, i która mogłyby wpłynąć na przysięgłych. W rezultacie komisja sądowa Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej nie stwierdziła naruszeń proceduralnych i nie anulowała decyzji przysięgłych…

Żeby czytelnik zrozumiał całą ważność wydarzenia, opowiem jego prehistorię w innej skali.

„Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskim kłamstwom – nie!”

A co to jest za kłamstwo? – może ktoś mnie zapyta. Odpowiadam:

Żydzi są bardzo religijnymi narodem. Uważają się za lud wybrany przez Boga. Oni szczerze w to wierzą! To jest część ich wiary, którą nazywa się judaizmem! Judaizm jest narzucany Żydom przez rabinów – żydowskich duchownych. Świętą księgą judaizmu jest starożytna „Tora”, a rabini są jej interpretatorami. Chrystus kiedyś nazwał ich „uczonymi w Piśmie”. Każdy rabin ma swobodę interpretowania „Tory”, według tego co mu przyjdzie do głowy, a żydzi po prostu muszą mu wierzyć na słowo! Mają już taki los! Ten sam Chrystus powiedział żydom odnośnie tych „skrybów” w następujący sposób: „Zostawcie ich: oni są ślepymi przywódcami ślepych, a jeśli ślepiec prowadzi ślepego, obaj wpadną w otchłań” (Mt 15, 14). Niestety, przytłaczająca większość żydów nie posłuchała rady Zbawiciela …

Około 150-200 lat temu jeden z rabinów (żydów) zdecydował, że żydzi nie będą mieli własnego państwa (Izraela), dopóki naród żydowski nie złoży wielkiej ofiary – 6 000 000 dusz. I od tego czasu utarło się, że w każdym lokalnym konflikcie w jednej lub drugiej części świata specjalnie wyszkoleni religijni żydzi zaczęli pisać artykuły propagandowe popierające ideę Holocaustu 6 milionów Żydów, bez których nie będzie Izraela. Zwłaszcza wiele takich artykułów opublikowano w amerykańskiej gazecie The New York Times, która wychodzi od 18 września 1851 roku. Jest to druga co do wielkości gazeta w Stanach Zjednoczonych po „The Wall Street Journal” i 39 na świecie. Sloganem gazety jest fraza „Mamy wszystkie nowości, które można wydrukować”. I ktoś z żydów z tego sloganu gazety skorzystał w całej rozciągłości. Co więcej, publiczne okrzyki Holokaustu 6.000.000 żydów rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych, w New York Times, przynajmniej od 1869 roku !!!


Kolaż składający się z publikacji o Holokauście, powstałych w różnych latach w New York Times.

Zauważę, że propaganda – to nie całkiem pijar, jak wielu sądzi. Propaganda jest sztuką oszustwa, gdy mówca lub pisarz dąży do tego, aby wprowadzić w błąd tak wielu, jak to tylko możliwe, chcąc udowodnić coś nieprawdziwego, niezależnie od prawdy!

Kiedy wybuchła II Wojna Światowa, odpowiedzialni za Adolfa Hitlera i nazistowską partię NSDAP, którzy mieli szczególną niechęć do wschodnich żydów, przywódcy narodu żydowskiego postanowili wykorzystać tę okazję.

Jak wyraziła się moja znajoma Asia Nikołajewa, „do miliona zabitych żydów dodali jeszcze pięć milionów nieistniejących”, aby w ten sposób zgadzała się ich księgowość. Liderzy światowego żydostwa bardzo chcieli aby wszyscy wierzyli, że naziści faktycznie zabity w latach II wojny światowej 1939-1945 dokładnie 6.000.000 żydów. Wszakże po wojnie powstało pytanie: być albo nie być dla żydowskiego państwa Izrael na terytorium Palestyny.

W czasie wojny 1939-1945 naziści rzeczywiście zabili wielu żydów, temu nikt nie przeczy. Ale wszystkie oświadczenia na temat 6 000 000 zamordowanych żydów są czystą propagandą! To kłamstwo, pod którym ugięto się, i które dziś wspiera ONZ. Wybaczcie, a przedwojenne artykuły w „New York Times” z tymi cyframi skąd się wzięły?! Przecież, to co napisano piórem, nie wytnie i siekierą!
To są fakty, które demaskują żydowskie kłamstwo.

Więc co mamy teraz?

Mamy fakt: Rosja w osobie Najwyższego Sądu Federacji Rosyjskiej wykorzystała unikalny przypadek w Permie (dziękuję za ten przypadek obywatelowi Izraela W. W. Kleinerowi, który napisać doniesienie do prokuratury na Romana Juszkowa!), aby powiedzieć żydowskiemu kłamstwu swoje nie!

Jest to przełomowe wydarzenie we współczesnej historii Rosji! I wydaje mi się, że obiecuje zmiany w wielkiej polityce!

2 grudnia 2018 r. Murmańsk. Anton Blagin

P.S.
W tym samym czasie, w rosyjskich szkołach od 2012 roku, nauczyciele nadal szpecą umysły rosyjskich dzieci kłamstwem o 6 milionach Żydów zabitych przez nazistów!

„Ministerstwo Edukacji i Nauki oficjalnie uwzględniło Holocaust w obowiązkowym programie nauczania szkół średnich, przygotowano już materiały szkoleniowe i przeznaczono niezbędny czas na naukę – 72 godziny! – do opanowania kursu, a 10 pytań dotyczących Holocaustu jest nawet włączonych do egzaminu państwowego.

Oczywiście, natychmiastowe działania zostały podjęte w celu wyszkolenia nauczycieli: Akademia Zaawansowanych Studiów i Przekwalifikowania Zawodowego Pracowników Edukacyjnych, we współpracy z Centrum Holokaustu w Moskwie, opracowała już program dla kierowników edukacji i nauczycieli nauk społecznych. Tak więc od 1 września 2012 r., równocześnie z tematem „Podstawy religii i etyki świeckiej”, wszystkie rosyjskie dzieci w wieku szkolnym są zobowiązane do zapoznania się z historią żydowskiego Holokaustu.

Nowe szkolenie ma wiele niezwykłych funkcji. Po pierwsze, sama nazwa – „Lekcje na temat Holocaustu. Droga do tolerancji „- wyraźnie pokazuje, że samo studiowanie historii nie będzie ograniczone: równolegle nasze dzieci będą uczone” tolerancji „. Nie chodzi tu o rosyjską „tolerancję”, która przez stulecia łączyła wszystkie narody naszego kraju w jedno państwo rosyjskie, przy tym nie tolerowały ludzkiego zła, a „tolerancji” zapożyczonej z Zachodu. Otóż, jak wiecie, są oni bardzo „tolerancyjni”, włączając w to każdego rodzaju zboczeńców. Więc nasze dziecko jeśli chcemy, będzie tolerancyjne wobec ludzkich wad … „Źródło.

niedziela, 3 lutego 2019

Rytuał Obudzenia Białej Świadomości na Imbolc

Autor: WK Hooded Cobra


Witajcie nasi Satanistyczni Ludzie i Wojownicy

Już to wczesniej wykonywaliśmy, a wraz z mocą Imbolc, powtórzymy go aby wzmocnić jego efektywność. Będziemy podejmować kroki aby zwiekszyć efektywność tego rytuału w trakcie roku.

Ci z was, którzy żyją w niewiedzy, niech wiedzą, że Biała Rasa, Plemię Szatana, jest na celowniku żydów aby ci nas wymordowali. Biała Rasa wpada w śmiertelną pułapkę bez jakiegokolwiek zrozumienia powagi sytuacji, lecz wraz z tym przychodzi również zdolność do przebudzenia i ostatecznego położenia kresu temu bałaganowi.

Teraz nadchodzi czas aby pokazać potęgę i opór. My tu pozostaniemy. Na zawsze. Nigdzie się nie wybieramy. Ba, nie tylko to, ale też unicestwimy wroga. Pierwszym ku temu krokiem jest obudzenie naszego ludu. Zamiast źle ukierunkowanego współczucia wroga, ich sztuczności, wystarczy jedynie otworzyć oczy by dostrzec co się rzeczywiście za tym kryje.

Dla nieświadomych tego faktu, niedawno opublikowano zdjęcie z biur SPLC, żydowskiej organizacji w stanach zajmującej się „popieraniem żydów”. Dumnie i z radością odlczają dni do wymarcia Białej Rasy w Ameryce. Co się tyczy Europy, jedyne co trzeba zrobić to wstykać w google: Plan Kalergi.

Trzeba to zakończyć, a te żyjące ekskrementy muszą być ukarane oraz zruinowane za wszelkie  niezasłużone ataki na rasy które czyniły życie na tej planecie lepszym, wzmacniały naszą egzystencję, czyniąc ją wartościową.

Z racji pozycji księżyca nie zrobimy tego rytuału dokładnie w Imbolc. Teraz planety są w sprzyjającej pozycji, dobrej dla tego działania. Rytuał ów ma być wykonywany przez parę następnych dni, oprócz ROKT Ostatniego, którego wykonujemy co dzień bez względu na wszystko.

jeśli nie możecie wyryć ich w drewnie, lub wykonać run jakkolwiek, sama ich wibracja wystarczy. Nie komplikujcie sobie rytuału. Po prostu go wykonajcie.

sobota, 19 stycznia 2019

WAŻNE - Zaćmienie Księżyca - czas na ROKT

autor: WK Hooded Cobra

W związku z nadchodzącym zaćmieniem, które nastąpi za 2-3 dni, trzeba nam koniecznie uderzyć we wroga jak najmacniej. Musimy postarać się ze wszystkich sił i być bezlitośni w naszej walce ROKT.

Stanowi ono duże okienko szansy. Koniecznie trzeba nam przyspieszyć usunięcie wroga, co na chwilę obecną jest pewne z tytułu ich demaskowania oraz zachowania.

Muszą zostać duchowo unicestwieni i całkowicie obaleni.

Pamietajcie - bądźcie wytrwali, powtarzajcie Ostatni tak często jak możecie, utrzymując w nadchodzących dniach swoje energie oraz ochronę na wysokim poziomie. Nie stresujcie się za bardzo papierem ani rytuałem, możecie przecież zwizualizować jak litery dezintegrują się.

Jeśli ktoś ma pytania, zadajcie je (na e-grupach) teraz, a potem stańmy się silni i bezlitośni.

ROKT Ostatni

piątek, 18 stycznia 2019

Przewodnik po internetowej aktywności oraz informowaniu

Przewodnik po internetowej aktywności oraz informowaniu

Autor: WK Hooded Cobra

Pozdrowienia dla wszystkich naszych Satanistycznych Wojowników i Rodziny. 

Pomoże się wam to zorganizować, bez zbędnego zamieszania z wykorzystaniem platform wroga lub konieczności znoszenia rzeczy które marnują czas, a oddalają nas od celu aktywizmu internetowego. Można by rzec, że idzie się z tym jak do pracy.
 

Unikanie cierni:
 

Jeśli chcecie osiągnąć określony cel, najgorszą rzeczą jaką możecie robić to marnować swój czas, szczególnie na rzeczy, w których niewielka ilość czasu może mieć ogromny wpływ.
 

Na przykład, zamiast być w grupie grzybów, jak te, które są tworzone, i słyszeć pierdolenie bzdur Iksińskiego na iksińskie temat przez 10 minut lub 1 godzinę, co jest to ogromną stratą, ta 1 godzina to zasadniczo czas, kiedy można wykonać potencjalnie 2-3 ROKT, lub jeśli wykonasz właściwą wojnę internetową, prawdopodobnie dziesiątki lub setki ludzi straconych w tej godzinie, po prostu z powodu nonsensu. Fakt, większość ludzi nie ma tyle czasu we wszechświecie aby go marnować (pobudka, jesteś śmiertelnikiem, przestań tracić swój czas). Możesz poświęcić określoną ilość czasu na robienie rzeczy, które chcesz robić.
 

W ciągu 30 minut dziennie możecie nauczyć 7300 osób rocznie, dzięki codziennej pracy, aby dotrzeć do 20 za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak YouTube, przez 20 komentarzy dziennie wykonanych rocznie - i jednego RTR każdego dnia. 

Zaledwie pół godziny swego czasu tutaj.
 Nic wielkiego. 

Na forach możecie swobodnie otwierać posty które już macie, a tam można porozmawiać o swoich planach.
 Jeśli coś tak poważnie wymaga prywatnej rozmowy, jest na tym forum funkcja e-mail, ale jak zawsze, strzeżcie się szpiegów, a potem marnowania czasu na wspólne spotkanie na jedną rzecz i robienie kolejnego. Niektórzy pewni ludzie *będą* próbować cię spieprzyć i przerobić produktywnych, dobrych Satanistów na worki gówna po prostu z powodu ich osobistych problemów i poprzez nadużycie potrzeby Satanisty, by pomóc innym. 

Kolejną rzeczą, którą zauważyłem jest to, że ludzie używają rzeczy do kojarzenia takich jak "Telegram" i innych pochodnych facebooka.
 Jeśli ktoś chce wiązać się z powyższym, stwarzając zagrożenie biologiczne, róbcie to przynajmniej za pomocą e-maili. Inni nie muszą płacić ceny za waszą niecierpliwość i głupotę. Telegram jest bezpośrednią linią do ludzi, którzy są nam przynajmniej przeciwni. Telegram prosi o podanie numeru telefonu. 

Dla tych, którzy nie wiedzą, o ile numer telefonu nie jest decentralizowany (w większości krajów jest to niemożliwe lub nielegalne) numer telefonu może być bezpośrednio powiązany z wami, dlatego niektóre liberalne banki akceptują tylko twój numer telefonu.
 

Dam wam przykład tego, co żyd mógł zrobić dla was w "komunikatorach". Rozmawiasz przez 2 tygodnie i nie ma absolutnie żadnego problemu. Potem zaczynają mówią ci dziwne rzeczy o atakowaniu ludzi i innych takich nielegalnych sprawach. Trzeba mieć mózg min. wielkości orzeszka aby zobaczyć, dokąd to prowadzi. Jeśli chodzi o wiadomości e-mail lub fora, nie może to łatwo nastąpić gdyż po prostu można nie odpowiedzieć. 

Jasne, nie popełniacie żadnego przestępstwa z powodu swoich przekonań, ale większość krajów na świecie nie dba o to, czy to robicie, czy nie.
 W porównaniu z hadżdżem, który obezwładnia ludzi z maczetą na środku ulicy, możesz stać się większym niebezpieczeństwem, po prostu dlatego, że wierzysz w Bogów swoich przodków i po cichu praktykujesz duchowość. Dzieje się tak dlatego, że jest to niebezpieczne dla tych, którzy faktycznie posiadają (posiadali) świat (do czasów, które wkrótce nadejdą) i którzy kontrolują świat. 

Trzeba jednak pamiętać, dlaczego robią to, co robią, i poświęcić swój czas tam, gdzie warto.
Swój czas, którego nie możesz zmarnować, gdy masz konkretne zadanie do wykonania. 

Ponieważ istnieje wiele sposobów na osiągnięcie tego celu, przytoczę kilka punktów.
 

1. Czas kontra wpływ 

Nasze fora są nieustannie atakowane przez wroga, który próbuje przekazywać swoje wrogie nauki i dogmaty, czasami reklamować, i tak dalej.
 To samo można zrobić na ich forach, jak stwierdzili niektórzy, ale pierwszym, o czym zawsze trzeba mieć na uwadze jest zrobienie czegoś, co jest tak przyjemne oraz satysfakcjonujące. 

Innymi słowy mierz czas spędzony pod kątem wywieranego wpływu.
 

Innymi słowy, wchodzenie przez 5 miesięcy w celu infiltracji forum gdzie walają się katole z wypranymi mózgami, którzy trzymają broń i pozują przed biblią z napisem "For Satan's Head" wpisanym w metalowe pociski, tak naprawdę nie zadziała.
 Możecie cały swój czas zmarnować przez te śmieciowe istoty. Nawet jeśli wreszcie otworzą oczy, mogą być bezwartościowi i bezużyteczni dla kogokolwiek, a najprędzej staną się ciężarem. Możecie również zostać mentorem dla wielu z nich, co zmarnuje dużo waszego osobistego czasu. 

Krótko mówiąc, rozważcie swoją bitwę przed wejściem do niej.
 Czy możecie wygrać? Czy dla was i dla projektu jest to korzystne? Czy wasz cel został osiągnięty? 

Przede wszystkim jednak zastanówcie się, czy wasza moc walki nie będzie lepiej umieszczona gdzie indziej.
 

Na przykład, Youtube i komentarze mogą być o wiele bardziej korzystne niż inwazja na forum lub wejście na Facebooka. Facebook, z jednej strony, nie tylko może ujawnić wasze dane, ale także narazić inne osoby.
 O wiele mniej prawdopodobne jest przyznanie się do czegoś lub zdobycie czegoś, a automatyczne filtrowanie i shadowblocking może sprawić, że wasza praca będzie nie tylko niemożliwa, ale także może być uznana za nielegalną. W wielu krajach osoby korzystające z Facebooka mogą mieć kłopoty (jeśli ich informacje są jawne) po prostu poprzez publikację ogólnych materiałów anty-muzułmański lub anty-chrześcijańskich. 

Jeśli chodzi o portale społecznościowe, Twitter jest lepszy w tej pracy, a serwis YouTube jest bardzo dobry. Możesz znaleźć tam wiele osób, w których możesz komentować, porządkować komentarze i twórcze sposoby na ominięcie filtrów. Boty Youtube już nie istnieją, aby robić to automatycznie. Filmy i inne materiały można łączyć i wykorzystywać, lub można angażować ludzi w konstruktywne argumenty z kopiami zapasowymi od innych osób tutaj. 

Ci z was, którzy mają większą tolerancję na dziwne rzeczy, możecie wejść w każde inne miejsce, nikt nie zabrania wam tego, jak fora spiskowe, lub miejsca pod ziemią, takie jak 4chan [Uwaga, rzeczy mogą być bardzo nieprzyjemne dla niektórych osób], ale te miejsca są naprawdę dziwne i czasami mogą być nieskuteczne.
 Zawsze jednak zastanówcie się, gdzie spędzicie swój czas najlepiej i wydajniej. 

To wykracza poza powiedzenie, pozostań anonimowy, gdy tam jesteście, że dokonaliście dojrzałego wyboru, aby tego nie robić.
 Na Facebooku i wielu innych miejscach posiadanie informacji na temat ich platformy może mieć opłakane skutki, więc twórzcie fałszywe konta. 

2. Długoterminowe planowanie: 

Alternatywnie możecie obmyślić bardziej długoterminowy plan.
 Na przykład utworzyć stronę Instagrama, która zmusza ludzi do myślenia i planuj, że w przyszłym roku zaczniecie szerzyć coraz bardziej "odkrywcze" rzeczy, aż stopniowo przedstawicie ludziom fakty niemal natychmiast, tuż przed tym jak zostaniecie zbanowani. 

Można również tworzyć witryny internetowe, kopie lustrzane lub blogi.
 Możesz po prostu użyć Wordpress lub Bloggera. Okazało się to niezwykle skuteczne, a mnożenie stron internetowych zwiększa możliwości rozpowszechniania informacji w postępnie geometrycznym. 

Wszystko, co widać tutaj, jest inne, ma inne podejście, a także trzeba zobaczyć, co zrobić w zależności od własnego czasu i planowania.
 Lepiej jest odpowiadać na 20 komentarzy na Youtube / Twitterze dziennie, niż powiedzieć, że "w przyszłym roku" to zrobię, a jeśli myślisz, że nie możesz osiągnąć celu, lepiej zostaw to na boku. 

Ponieważ po prostu odpowiadając na 20 komentarzy z Youtube, które nie zabierają dosłownie nic z waszego czasu, każdego dnia, przez cały rok, możecie dotrzeć do 7300 osób rocznie.
 To imponująca liczba osób, a nie zabiera wam to dużo czasu. Bez długoterminowego planowania, bez ekstremalnych czasochłonnych wysiłków, nic. Jest to drobne zadanie, które możecie wykonywać bez większego zamieszania. To tylko jeden przykład. Jeśli pomyślicie o czasie potrzebnym na to, to jest to nic. 

Powyższa metoda rozprzestrzeniania takich informacji, o ile mi wiadomo, jest najskuteczniejszą ze wszystkich metod. Minimum czasu, ekstremalny wpływ, ekstremalna łatwość działania, około zerowe ryzyko dla osoby wykonującej to zadanie.
 To najszybsza droga do zwycięstwa. 

3. Unikanie Shadowbanning: 

Teraz mainstreamowe platformy internetowe mają tzw. shadowbanning.
 Zasadniczo zabrania się komentowania, ale nie może tego zobaczyć. 

W jaki sposób możnaz sprawdzić, czy komentarze tam są – sprawdzacie po wylogowaniu się z konta. Jeśli są widoczne dla wszystkich, w takim przypadku komentarze przeszły.
 

Dzieje się to poprzez algorytmy, które biorą rzeczy takie jak rażące linki.
 Na przykład witryna http://www.exposingchristianity.com domyślnie nie będzie działać. Ale jeśli napiszesz powyższe, wygooglasz i zobaczysz „see the truth about christianity:, to to przejdzie. Musicie zapamiętać miejsce, w którym skomentowaliście, wrócić (po wylogowaniu się z konta) i sprawdzić, czy komentarz jest publicznie widoczny. Jeśli tak, to przeszedł. Jeśli nie, był shadowbanned. 

Ponadto, jeśli piszecie dokładnie takie same komentarze, jak w przypadku kopiuj-wklej, może się to udać lub nie, w zależności od platformy, więc pamiętajcie, że może to spowodować shadowbanning.
 

Konto może również stać się shadowbanned w jego całości, więc być może trzeba utworzyć kilka kont co jakiś czas.
 Dlatego lepiej zacząć od wielu kont. Na przykład, jeśli budujecie tylko jedno konto na Instagramie, można je zgłosić i usunąć. Jeśli jednak masz 4 lub 5 kont, nie możesz łatwo stracić swoich sił. Możesz także odzwierciedlić swoją pracę za pomocą wielu kont, szczególnie w Bloggerze lub Thumblrze. 

4. Długoterminowe projekty: 

Utworzenie bloga lub strony internetowej może zająć miesiąc lub dłużej, ale po tym wszystkim, co musisz zrobić, to upewnić się, że wszystko działa, i to działa na własną rękę.
 Musisz więc zmierzyć rzeczy i zobaczyć, która rzecz pasuje ci lepiej. 

Pomyśl o tym, co lubisz robić, na przykład, jeśli chcesz przejść na swoje fora i robić tego rodzaju rzeczy, możesz równie dobrze iść, nawet jeśli chcesz wziąć rozwiązanie dłuższe.
 To zależy od Ciebie. 

Długoterminowe projekty obejmują tłumaczenia lub tworzenie strony internetowej, na której prezentujesz podstawy satanizmu, tak jak dla bardzo prostych odbiorców, lub dla osób, które są nowe w duchowości.
 To może być warte zachodu i możesz również osobiście z niego skorzystać, wszystko to związane jest z tym, jak sobie z tym radzisz. 

5. Talenty i kreatywność: 

Kupiłem kilka cyfrowych książek od Amazon, które nie "promują Satanizmu", ale kiedy wchodzi się na niektóre strony, na przykład widzisz "Joyofsatan.org" jako źródło co 10 stron książki.
 Kopiowanie pracy jest zabronione, ale powoływanie się na rzeczy i mówienie np. "Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie http://www.joyofsatan.org ". 

Praca jest bardzo wyraźnie promowana.
 Wyraźnie trwało to chwilę i stanowi część bardziej niejasnego sposobu ujawniania informacji oraz długoterminowego planowania, ale że działać. Trzeba też zdawać sobie sprawę z ich ryzyka, tj. że nie będzie działać, więc trzeba tu być bardzo ostrożnym, a wyciągnięcie takiej pracy może być długotrwałym marnotrawstwem lub faktycznym sukcesem. 

Sytuacja jest taka, że ​​ryzykujecie dotarcie do o wiele mniejszego grona tą pracą niż czym innnym - ale możecie przyciągnąć ludzi, którzy zamiast tego są bardzo i poważnie zainteresowani Satanizmem, a jednocześnie możecie przynieść sobie trochę chleba na stół.
 

To samo dotyczy sytuacji, w której komiksy, sztuka i różne inne dziedziny, w których można przeprowadzić promocję, w sposób niejasny i bez wielu osobistych problemów, dla szerszej publiczności „Satanistycznej” lub „okultystycznej".
 

Możecie na przykład stworzyć stronę internetową, która promuje ogólną medytację, dorzucając do nej prawdę, a im bardziej "normalna" jest twoja strona internetowa, tym więcej osób ją przyciąga, ale po więcej w tej kwestii patrzcie pkt. 8, który jest tu ważny.

6. Możecie być szczerzy:
 

Ponieważ Satanizm jest prawdziwy, nie trzeba wchodzić w skrajne kłamstwa, aby przekazać swój punkt widzenia.
 Na przykład rzeczą, która przyciąga masowy ruch, są witryny lub książki o tematyce spiskowej. Ludzie mają ochotę czytać takie dziwne rzeczy i mogą istnieć prawdy w tych sprawach. 

W przeciwieństwie do wielu osób, które kłamią o wielu rzeczach, takich jak rabin jezuu, który we własnej książce mówi, że zabije większość ludzkości, jest "istotą miłości", wy jesteście poza potrzebą kłamania, a co za tym idzie, obalania.
 

Nie trzeba łgać na potęgę aby dowieść prawdy stwierdzeniom, a punkty mogą być skuteczne i szybkie.
 Na przykład, jeśli tworzycie blog zorientowany na spiskowanie, możecie połączyć tak zwaną "Rządzącą Złą Elitę", o której wielu ludzi mówi, z żydami, raczej natychmiastowo. 

To dlatego, że jest to po prostu sytuacja, oni są żydami.
 Pomyślcie o tym, jak łatwo jest zdemaskować "Kryzys migracyjny" stworzony przez żydów z żydami, takimi jak Barbara Specter na wideo. Dosłownie wszystko, co musisz zrobić, to połączyć oczywiste elementy, i gotowe. 

Prawda oszczędza dużo czasu i sama ma dużą moc.
 

7. Większe ryzyko może dać wyniki, ale NIE zawsze: 

Wiele osób sądzi, że poprzez robienie irytujących lub ryzykownych rzeczy również zyskają duży wpływ.
 Sytuacja jest taka, że ​​ten rodzaj pracy może być wyjątkowo niestosowny i narażać cię na poważne lub brzemienne w skutki sytuacje. 

Jednym z teoretycznych przykładów jest np. bycie dziennikarzem, który opowiada o różnych dziwnych sprawach.
 Jeśli pracujecie nad skrzynką "Dziwne sprawy" na stronach takich jak Vice, możecie szybko skrobnąć post o jakimś dziwnym kulcie zwanym Joy opf Satan bez opluwania. W zależności od tego, jak byście to zrobili, możecie zostać mniej lub bardziej zbesztani, albo może wcale, więc musicie uważać jako chirurg, gdy mieszacie pracę z przyjemnością w tym względzie. 

Jeśli przegniecie pałę, nie potrwa długo zanim jakiś żyd z pracy dopierdoli się do was aby chronić swoje rasowe pochodzenie przed „nazistowskimi satanistami", którzy rytuały Hakuny.
 Stawka jest jednak taka, że jeśli napiszecie te artykuły, możesz natychmiast dotrzeć do setek tysięcy lub dziesiątek tysięcy ludzi, co zajmie innym ludziom miesiące, w zależności od twojej pozycji siły. Ta sama moc, jeśli zostanie niewłaściwie użyta, może spowodować problemy lub wywierać ogromny wpływ na ludzi. 

Oczywiście, w powyższym przykładzie, jeśli zostanie prawidłowo wykonany, może być wyrokiem śmierci wroga, przy zerowych szkodach własnych.
 Poważna ocena powinna być tutaj potrzebna, jeśli ktoś jest w takich zawodach, i tak widzi to wyraźnie. Unikajcie tego, jeśli nie masz pewności, lub nie macie bardzo sprecyzowanego planu jak się do tego zabrać. 

8. Popularyzacja: 

Wiele osób robi coś, co jest mieczem obosiecznym, tj próbuje „popularyzować" Satanizm.
 Wiele osób przeszło do pociągu „Satanicznych Żydowskich Ghuli", w wyniku czego popularyzacja doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy postrzegani jako maniacy, dziwadła. 

Wiele osób, chcąc pozyskać ludzi, musi angażować się w dyskusje lub naginanie informacji, a to może być katastrofa. Taka sytuacja może się zdarzyć, ponieważ kiedy coś staje się „przyjazny" dla masowego bydła, może on/a zostać przez nie zniszczona. Profanują duchowość i dlatego tak słynne są „religie" typu islam i chrześcijaństwo, ponieważ nie mają w sobie żadnej istotnej treści.
 

Są to łuski, skorupy które można ukształtować we wszystko, co uznają za stosowne.
 Mogą być rozcieńczone lub zradykalizowane, podzielone. Jezus może stać się osobistym dżinem każdego człowieka, ponieważ w rzeczywistości nie ma rzeczywistego "jezusa". 

Krótko mówiąc, należy zrozumieć, że Duchowy Satanizm jest Prawdziwy, a zatem trzeba iść drogą, jak gdyby promując coś Prawdziwego, i czynić to z szacunkiem, zamiast przymusu, gróźb, przemocy lub innych głupich rzeczy, które mogą mieć odwrotny skutek.
 

Nie musicie rozwadniać wszystkiego dla gojów z żydowskim jarzmem aby to szczęśliwie skonsumowali.
 Jeśli nadejdzie dzień, w którym wszyscy słabi i głupi zaakceptują „Satanizm" jako rodzaj uniwersalnej religii, wydarzyły się dwie rzeczy: albo staliśmy się głupi, albo stali się bardziej inteligentni, a z powodu trudności drugiego, prawdopodobnie będzie to to pierwsze. 

Szatan nie musi stać się „chrystusowym typem Lucyfera, Bogiem Gojów Niewolników", aby zdobyć zwolenników. Przechrzczenie Szatana w new-ageową wróżkę zębuszkę jest ponad wszelką uzasadnioną koniecznością, ponieważ ludzie czują się komfortowo, by złożyć ząb pod poduszką do spania i spełnić wszystkie życzenia.
 W rzeczywistości jest to sprzeczne z życzeniami Szatana i JEGO porządkiem w całości. 

Ludzie, którzy popadliby w te kłamstwa, wpadli w nie po prostu dlatego, że w pierwszej kolejności byli upośledzeni umysłowo, słabi, a przez to bezużyteczni jako "naśladowcy", a potem przyszli towarzysze, a Szatan nie chce, aby jego ludzie byli słabiznami, ani też nie kupuje On niewolniczych głosów pod groźbą użycia broni, ani nie chce, aby ludzie podążali za nim przez przymus, przemoc lub masowe oszustwo. 

Aby uczynić to bardziej zrozumiałym, miliony ciot będących umysłowymi katolskimi niewolnikami, głupimi, nie równoważą 1000 zwolenników, którzy są wspaniałymi ludźmi, którzy postępują zgodnie z prawdą, ponieważ chcieli z własnej woli, w oparciu o własny wybór, myśl i analizowanie sytuacji.
 Nie kupujemy tu niewolników, uwalniając ludzi, z własnej woli, a przemoc lub przymus masowy nie mogą być używane w pewnym zakresie, z oczekiwaniem  że będą użyteczne. 

1000 wolnych i chętnych naśladowców, którzy mają odwagę i są z wami sercem nie są warci 1 000 000 zwolenników wielkich  mas, którzy podążają za wami z powodu strachu lub okłamywania.
 Większość słabych ludzi i tak odwróci się od Satanizmu, ponieważ nie może iść w parze z ich własną wewnętrzną słabością. 

Osoba, która zrozumiała, że ​​chodzi o jej WŁASNĄ wolność i lepszy świat, będzie godnym sprzymierzeńcem.
 Wystarczy spojrzeć na wroga, który ma miliardy "wyznawców" (niewolników) i walą się w posadach, ponieważ żaden z niewolników nie chce naprawdę walczyć o "swoje" przekonania. To dlatego, że te wierzenia zostały wprowadzone do ich głowy przez przymus i miecz, a wewnętrznie ludzie ich nienawidzą. 

Na odwrotnym przykładzie, patrz, co niewielu z nas osiąga, a zrozumiecie to co piszę.
 Dzieje się tak dlatego, że prawdziwie kochamy Szatana w sercu i nie robimy tego, co robimy, ponieważ ktoś trzyma nas na muszce, aby to zrobić. 

Jeśli ktoś wyłowi 7300 osób rocznie, za pomocą wskazanego powyżej, och jakże czasochłonnego przykładu, na pewno dostanie dużo tych dobrych i złych ludzi, ponieważ nie wszyscy ludzie są nieświadomi i głupi, a niektórzy ludzie po prostu szukają odpowiedzi, to tak jakby czekają na to całe życie.
 Wystarczy statystycznie, że dostaniesz w sobie grupę dobrych i wartościowych ludzi, i dlatego nazywam to świetną metodą. 

9. W sprawie metody: 

"Cześć, żydzi są reptilianami, a wy żyjecie na więziennej planecie, chrześcijaństwo jest ich matrycą kontroli dla umysłu" odstraszy większość ludzi.
 Istnieje potwierdzona podstawa tego przekonania, ale trzeba zobaczyć, do jakiego rodzaju ludzi próbują wyjaśnić różne rzeczy. Jeśli rozmawiasz z tłumem Davida Icke'a, możesz naprawdę przejść do sedna, jeśli go popierasz, niektórzy ludzie mogą już to podejrzewać. To sprawia, że ​​są zainteresowani i będą prowadzić dalsze badania. 

Ale jeśli komentujecie przypadkowe teledyski, może to być bardzo dziwne dla tamtejszych ludzi.
 

Musicie więc dostosować się do GDZIEGO i JAK wysyłacie komunikat.
 

Możecie chwilowo pokazać rzeczy oczyma odbiorcy i uczynić je bardziej przyjaznymi dla nich.
 Na przykład, jeśli widzisz katola pierdolącego o „miłości", możecie pokazać im prawdziwą naturę miłości i że nie jest to żart, jak głosi jego religia, i powiadomić ich, że ludzie tak bardzo kochali starożytnych Bogów walczyli dla nich o śmierć i utrzymywali swoje religijne założenia, za które wymordowali ich chrześcijanie. Możesz powiadomić ich o fakcie, nie obrażając ich, że nie doświadczyli prawdziwej miłości. 

Jeśli rozmawiacie z archeologiem, możecie powiadomić go o starożytnych Bogach i tak dalej.
 Następnie będziecie musieli selektywnie wyświetlać informacje o dobrych możliwościach, dopóki ludzie nie będą mieli bardziej otwartego umysłu aby zobaczyć to, co chcecie przekazać. Nie ma wielu ludzi, którzy potrafiliby to osiągnąć, ale jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz wpłynąć na inteligentnych i ważnych ludzi i sprawić, by zobaczyli prawdę. 

10. Anonimowość: 

We wszystkich powyższych przypadkach powinniście dążyć do pewnej anonimowości.
 Nie trzeba umieszczać swojego nazwiska i adresu na papierze, aby wszyscy mogli je zobaczyć. To nie tak, że nie robisz niczego, co przeszkadza w realizacji tego celu. Ale jest wielu ludzi, którzy są przepełnieni nienawiścią i nie będą lubić jak hodowanemu przez żydów bydłu opowiada się o alternatywach, więc będą działać, aby próbować cię z tego wyciągnąć. 

Istnieją oczywiście sposoby nieanonimowe.
 Ale to jest coś, o czym trzeba będzie poważnie się zastanowić, ponieważ konsekwencje mogą być bardzo poważne lub katastrofalne. Zwłaszcza jeśli nie jesteś w odpowiednim wieku, jeśli nie masz wolności i tak dalej. Lepiej tego unikać, jeśli nie masz mądrości, aby to zrobić. 

Wreszcie, Duchowa Wojna jest na pierwszym miejscu, a dopiero potem działanie w necie.
 

Trzeba najpierw zadbać o siebie duchowo, a potem iść na to drugie.
 

poniedziałek, 7 stycznia 2019

Vid - Coraz więcej ofiar księży pedofilów zabiera głos. Widać to na mapie


Pedofile, kres wasz już tuż tuż!

(i Ojciec Szatan nie ratuje was przed judaizmem, jakiego się dopuściliście)

Oto efekty ROKT Ostatecznego. Koniec "nadstawiania drugiego policzka", lub raczej "wystawiania się". A najlepsze dopiero przed nami...

piątek, 21 grudnia 2018

WAŻNY RYTUAŁ - Dzień Szatana

Autor: WK Hooded Cobra

(...)

Zatem KAŻDY musi wziąć UDZIAŁ w tym rozkładzie. Nigdy nie jest za późno. Nie ma "za mało" ani "za dużo".

Nie potrzeba żadnych rekwizytów! Tylko wy, wasz umysł i wasza siła woli!

ROKT w te dni mogą być wykonane BEZ papieru. Bez komplikacji - jeśli nie posiadacie ich na papierze, jedynie wyobraźcie sobie jak litery hebrajskie znikają w czerni a nastepnie zostają zniszczone.  

Drugi rytuał, Bogactwa i Dobrobytu (BiD) nie wymaga NICZEGO poza odczytaniem modlitwy, wibracją run i afirmacją!

Wszystko łatwe i proste. Zatem ŻADNYCH WYMÓWEK!

Napiszmy zatem Historię, RAZ JESZCZE!

Pobierz

ROZKŁAD 21 - 26.12

21.12 - ROKT Ostateczny, BiD
22.12 - [Przesilenie] ROKT Ostateczny, BiD
23.12 - [Dzień Szatana] ROKT Ostateczny, BiD
24.12 - ROKT Ostateczny, BiD
25.12 - ROKT Ostateczny (wielokrotnie)
26.12 - ROKT Ostateczny (wielokrotnie)